Daňové povinnosti a záludnosti během roku

Tento článek je určen především těm, kteří jsou na začátku své cesty od koníčku k podnikání. Ostřílení podnikatelé už mají všechny své daňové a legislativní povinnosti v malíčku. Na začátku to sice může být zahlcující, ale nebojte se. Stejně jako to zvládli jiní, zvládnete to i vy! Všechny informace navíc najdete na internetu, například zde:

Daň z příjmu

Každý podnikatel musí platit daň z příjmu, pokud jeho podnikání vykazuje zisk. Pokud si však za rok vydělá méně než 50 000 Kč, nemusí podávat daňové přiznání (pozn.: do roku 2022 to bylo 15 000 Kč). Daňové přiznání se podává jednou ročně, zpravidla do konce března následujícího roku. Po podání daňového přiznání je nutno vypočtenou daň zaplatit. Platíme daň ze všech našich příjmů: ze zaměstnání, z pronájmu, z brigád a samozřejmě z podnikání. Příjmy z podnikání se daní následovně:

 • vezme se váš příjem – vše, co vám zákazníci zaplatili (včetně poštovného apod.)
 • od toho se odečtou vaše náklady – vyberete si, co je pro vás výhodnější
  • skutečné náklady (všechny výdaje, které souvisí s vaším podnikáním)
  • paušální výdaje (náklady stanovené procentem z příjmů)
 • vyjde vám zisk neboli dílčí základ daně
 • pak se sečtou všechny dílčí základy daně (z podnikání, ze zaměstnání, z pronájmu…) a vyjde nám základ daně
 • ze základu daně se vypočte daň ve výši 15 %.

Jak ze základu, tak ze samotné daně se ještě odečítají různé odečitatelné položky, slevy, zvýhodnění a podobně, takže ve finále zaplatíte obvykle méně než 15 % ze zisku.

Daň z příjmu řeší finanční úřad. Od roku 2023 mají všichni podnikatelé a živnostníci povinnost používat datovou schránku a podávat daňové přiznání online.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní a sociální pojištění jsou dva odvody, které odvádíme státu na zdravotní péči a na důchody.

U podnikání na hlavní činnost se platí zálohově – každý měsíc musíme zaplatit vypočítanou zálohu. Jednou ročně se provede vyúčtování. Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu se musí podat nejpozději do měsíce od podání daňového přiznání, tedy zpravidla do konce dubna.

Odvody u OSVČ na vedlejší činnost

Pokud podnikáte na vedlejší činnost, budete mít odvody na sociální a zdravotní pojištění minimální. Tyto odvody totiž za vás platí zaměstnavatel nebo stát. Zálohy platit nemusíte, pouze při ročním vyúčtování (do konce dubna) zaplatíte pojistné, vypočítané z vašeho daňového základu. Dohromady dělá sociální a zdravotní pojištění 21,35 % ze zisku. Sociální pojištění navíc platíte pouze, pokud je Váš zisk vyšší než 105 520 Kč za rok (platí pro rok 2024).

A kdo může podnikat na vedlejší činnost? Každý, kdo

 • má zaměstnání, kde odvody platí zaměstnavatel
 • je na rodičovské dovolené
 • pobírá invalidní nebo starobní důchod
 • studuje
 • platí pro něj nějaká další možnost uvedená v zákoně

Odvody u OSVČ na hlavní činnost

Kdo nemá možnost mít podnikání jako vedlejší činnost, odvody na sociální a zdravotní pojištění pro něj budou finančně mnohem náročnější. Každý měsíc se musí platit zálohy, jejichž výše se odvíjí od výdělku v předchozích letech. Pokud s podnikáním začínáte, budete platit minimální zálohy 2 968 Kč měsíčně za zdravotní pojištění a 3 852 Kč měsíčně za sociální pojištění (platí pro rok 2024). Celkem tedy na odvodech zaplatíte minimálně 6 820 Kč měsíčně. I když se sociální a zdravotní pojištění každý rok vyúčtovává, tyto minimální zálohy už vám nikdo nikdy nevrátí, i kdyby vám dle výdělku vycházely odvody nižší.

To znamená, že kdokoliv se chystá podnikat na hlavní činnost, musí počítat s tím, že každý měsíc zaplatí bezmála 7 000 Kč nehledě na to, jak se mu bude dařit.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění si může každý podnikatel platit dobrovolně, aby dostal nemocenské dávky v případě delší pracovní neschopnosti. Toto pojištění se rozhodně vyplatí ženám, které se chystají mít dítě, protože bez něj nebudete mít nárok na mateřskou, pouze na rodičovský příspěvek. Platit se ale musí už rok dopředu.

Paušální daň

Kdo vydělává v podnikání dost, aby se mu to vyplatilo, a splňuje podmínky zákona, může se přihlásit k paušální dani. Pak se n něj nevztahují žádné z výše uvedených povinností. Nepodává daňové přiznání, neplatí zálohy na sociální a zdravotní pojištění, ani nevyplňuje Přehledy. Všechno zaplatí v jedné fixní měsíční částce.

K paušální dani se člověk přihlásí dopředu na celý rok vždy do 10. ledna daného roku. Když zjistí, že mu to nevychází, dá se to zase změnit až na další rok.

Dejte si pozor, abyste si nespletli přihlášení k paušální dani s paušálními náklady. Takový omyl by vás mohl stát tisíce.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

DPH se automaticky týká každého, kdo za rok podnikání překročil obrat 2 miliony korun (pozn.: do roku 2022 byl tento limit 1 milion korun). Dále se také týká každého, kdo si koupí nějakou službu ze zahraničí. Může to být například:

 • placení reklamy na Facebooku nebo Googlu
 • prodej na zahraničním portálu (Sashe.sk, Etsy.com…) – tam přijímáme službu tím, že platíme provize a poplatky
 • koupení zahraničního online kurzu
 • využívání placených aplikací – Adobe, Mailchimp, Canva…

Jakmile si něco takového zaplatíme, stáváme se automaticky Osobou identifikovanou k DPH. Musíme se pak zaregistrovat na finančním úřadě a každý měsíc podávat daňové přiznání k DPH a platit DPH z těch služeb, které jsme si zaplatili. Více o osobě identifikované k DPH a Etsy jsem napsala v tomto článku.

DPH je úplně oddělené od výše uvedených daní a odvodů. Platíme jej, i když jsme registrovaní k paušální dani.

Shrnutí

Každý měsíc

 • platíme zálohy na sociální a zdravotní pojištění nebo paušální daň
 • podáváme daňové přiznání, pokud jsme osoba identifikovaná k DPH

Každý rok, pokud neplatím paušální daň

 • podávám daňové přiznání k dani z příjmu a platím daň (do konce března)
 • podávám Přehled pro zdravotní pojišťovnu, provede se vyúčtování záloh na zdravotní pojištění (do konce dubna)
 • podávám Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení, provede se vyúčtování záloh na důchodové pojištění (do konce dubna)

Chystáte se jít se svou kůží na trh a přeměnit svého rukodělného koníčka v podnikání? Přihlaste se k odběru novinek ze světa handmade byznysu. Dozvíte se důležité informace pro vaše podnikání a když se vám to nebude líbit, kdykoliv se můžete odhlásit: